به گزارش افکارنیوز،

مجید اخشابی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - و گفت : محبت درست نشود

مگر در میان دو تن !

که یکی دیگری را گوید: ای من ..!!

عطار

با این جمله و مفهوم ناب به استقبال لحظات و دقایقی میرویم که زیبایی شان را از محبت وام میگیرند. محبت سطحی ازانرژی و معجزه ایست که خداوند استعداد بکارگیری آن را در همگان به ودیعه گذاشته است لیکن توانایی بذل و اِعمال آن را برای همگان خیر!

فقیرترین آدمها ناتوان ترین آن ها در محبت هستند...

محبت در جایگاهی بسیار والاتر و با ارزش تر از مهربانی قرار دارد.چراکه با خود مقدار عظیمی ایثاربه همراه دارد...همه مهربان ها الزاما بامحبت نیستند اما تمام با محبت ها مهربانند.

و در نهایت بایدگفت علیرغم آنچه که مدام در این روزها مبنی بر نیاز جامعه ، تاکید و توصیه به مهرومهربانی میشود لازمست به محبت تغییر یابد.جراکه مهربانی بدون پشتوانه ی محبت, تعارفی بیش نیست!

در پناه محبت حضرت دوست هفته تان به خیرو نیکی.

شادو سلامت و موفق باشید.

بااحترام و ارادت:

مجیداخشابی

مجید اخشابی