به گزارش افکارنیوز،

نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: فشار کاری یه طرف ...

استرس های دوران طرح هم یک طرف ...

توی این شرایط بعضی وقتا یهو به خودم میگم... کاش اصن داروسازی نمیخوندم ...

بعد به خودم میگم این حرف دلت بود ؟

یه لبخند میزنم و همه روزای گذشته تا به امروز

مثل یه فیلم از جلوی چشمم رد میشن ...

به خودم میگم این همون عشقی بود که ...

بهترین روزای زندگیتو با سختی براش گذاشتی...

همون هدفی که انتخابت بود ...

پس حالا که بدستش اوری با عشق انجامش بده ...

هروقت کم اوردی ...

به این فکر کن که سال دیگه ، سال های دیگه کجا هستی ....

البته !

اگه جانزنی ...

راستی شما دوست دارین سال های بعد کجا باشید؟

نسیم خوشنودی