به گزارش افکارنیوز،

 تذکر به حامد بهداد برای نداشتن ماسک و دلیل او برای این موضوع را در این ویدئو تماشا کنید.