به گزارش افکارنیوز،

 الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

منتظرم ،

تا کى ؟

تا هر کى !

تا آخرین نبض !

تا رفتن

تا نبودن ...

الهه حصاری