به گزارش افکارنیوز،

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: برای پسرم که دلتنگشم بسیار.

دنیای این روزای من، هم قد تن پوشم شده

اینقدر دورم از تو که، دنیا فراموشم شده

دنیای این روزای من، درگیر تنهایی شده

تنها مدارا می کنیم، دنیا عجب جایی شده

هرشب تو رویای خودم، آغوشتو تن می کنم

آینده ی این خونه رو، با شمع روشن می کنم

در حسرت فردای تو، تقویمم و پر می کنم

هر روز این تنهایی رو فردا تصور می کنم

هم سنگ این روزای من، حتی شبم تاریک نیست

اینجا بجز دوری تو، چیزی به من نزدیک نیست

روزبه بمانی 

حدود دوسال و نیم پیش با پسرم 

در آلمان روزها و سالهایی بدون کرونا .

فلور نظری