به گزارش افکارنیوز،

نیلوفر رجایی‌فر با انتشار این عکس نوشت: گفتم: یه جمله بگو!

گفت: دوست دارم!

گفتم: یه چیز دیگه!

گفت: «دیرم شده»، نه! «ملالی نیست!»

گفتم: ادبیات من نیست

گفت: همون همه چیز خوبه دیگه!

مادر دلبر من چه کیفی کردم ازین جملت

این است کلنجار من برای کپشن نوشتن امروز.

نیلوفر رجایی فر