به گزارش افکارنیوز،

 حمیرا ریاضی این عکس را منتشر کرد.

 

حمیرا ریاضی