به گزارش افکارنیوز،

 نجمه جودکی این استوری را منتشر کرد.

 

نجمه جودکی