به گزارش افکارنیوز،

 روزبه نعمت اللهی با انتشار این عکس نوشت: 

چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دوساله بود

#حافظ#روزگار#انسانها#رفیق#تدبیر

 

روزبه نعمت اللهی