به گزارش افکارنیوز،

 منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: بزودی آخرین قسمت از سریال دل توزیع خواهد شد.

آخرین غافلگیری‌ها در قسمت پایانی در پنج قسمت پایانی بازدید ها به شدت افزایش یافته و این روند رو به رشد از قسمت اول وجود داشته.

ممنون که سریال رو می‌بینید.

منوچهر هادی