به گزارش افکارنیوز،

 مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت: و او

گاو خشمگینی بود

برای رسیدن به معشوقه اش

و معشوقه اش گرگی ماده

زفافِ آن ها میان گله ی گرگ ها ممنوع بود

خدا میانجی گری کرد

صدای شلیک گلوله ای چُرتِ جنگل را پاره نمود

ناگهان انسان اشرف مخلوقات شد

مهران رنجبر