به گزارش افکارنیوز،

سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت: لطافت، نیرومندتر از سختى

آب، قوى تر از صخره

و عشق تواناتر از بى‌رحمى است

(هرمان هسه) 

سحر جعفری جوزانی