به گزارش افکارنیوز،

مهدی احمدوند با انتشار این عکس نوشت: 

ولله که بعد کرونا گوشامون همینجوری میمونه

از الان میتونید رو جراحی گوش سرمایه گذاری کنید.

 

مهدی احمدوند