به گزارش افکارنیوز،

 شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت: 

آلفرد یعقوب زاده در مصاحبه اى مى گوید ؛

این پسر جوان بود

آموزش نظامى ندیده بود

ترسیده بود

من را بغل کرد

به او گفتم "جنگه دیگه"

چند روز بعد گفتند شهید شد.

عکس تاریخى ارزشمند از @alfredyaghobzadehphoto

#جنگ_ایران_و_عراق

#شهدای_عزیز_ما_فراموش_نخواهند_شد

شقایق دهقان