به گزارش افکارنیوز،

 ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

همین که عدم را بر علم

‌خفا را بر صدا

‌قلم را بر قدم

‌ترجیح دادم

‌کلمه زنجیر شد و من آزاد شدم از بند رهایی.

‌نقطه سر خط؛

‌از یادگار های شروع پاییز هزار و سیصد و نود و نه.

 

ریحانه پارسا