به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت:

«اگر توانِ ماندنت نیست

کسی را در آغوش نگیر

که سکوت می کند

تا صدای نفس هایت را بشنود

کسی را در آغوش نگیر

که زود در تو محو می شود

که زود عادت می کند

کسی را در آغوش نگیر

که از عشق رنجیده

و پناه می خواهد

هرگز شبی بارانی

پرنده را پناه نده

که در تو حبس می شود

که آسمان را فراموش می کند

#شیما سبحانی»

نفیسه روشن