مهرداد ابراهیمی در سریال مینو بازی کرده بود. سریالی که حالا دوباره از تلویزیون پخش می شود و بسیاری از افراد می خواهند بدانند چرا مهرداد ابراهیمی مرحوم شده است.

گفته می شود مهرداد ابراهیمی در سر فیلمبرداری یک سریال فوت کرده و از جزئیات آن خبر خاصی نیست.

البته «مهرداد ابراهیمی» در آثاری همچون «خانواده ارنست» به عنوان «حمل و نقل» حضور داشته است.