به گزارش افکارنیوز،

بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت: 

بماند به یادگار

از کار کوتاهی که تاثیر عمیق در روحمان گذاشت ،سال ها از کار گروهی دورمان کردند و به جامعه زنان هنرمند القا شد که ما فرار است جای هم را بگیریم ! این کار تجربه ای بود از هم افزایی نیروی زنان موضوعی که اگر قدرش را بدانیم تاثیر عمیقی در موفقیت و آگاهی ما دارد، ممنونم از آقای ابوطالب و ممنونم از همکاران توانا و جذابم در همراهی این کار...

#زنان_مستقل_شاد

#هم_افزایی_نیروی_زنان

#زنان_کنار_زنان

#بهاره_رهنما

#زن_باران

بهاره رهنما