به گزارش افکارنیوز،

 فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت: با خود تکرار کن

من فرمانده

لحظه های زندگیم هستم

"ثانیه ها مامورند "...

"خوشبختی" را به من برسانند

شروع میکنم....

خوشبختی همینجاست

"کنار یکدیگر"....

فریبا نادری