به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی کارگردان سینما مطلبی انگیزشی را در ارتباط با دوست داشتن و احترام به خود منتشر کرد و در اینستاگرامش نوشت:

"دیگران دیگرانند.

وقتی خودت رو دوست داشته باشی

وقتی عاشق خودت باشی

وقتی مراقب خودت باشی

وقتی احترام برای خودت قایٔل باشی

وقتی به خودت اعتماد کنی

دیگر به کسی احتیاج نداری.

چون دیگران دیگرانند"

 

توصیه جدی پژما بازغی به مردم درباره رعایت مسائل بهداشتی کرونا