به گزارش افکارنیوز،

اعضای بدن زهرا رسولی دختر 20 ساله قروه ای که در اثر سانحه رانندگی در جاده آوج به همدان دچار مرگ مغزی شده بود به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید.

بر اساس این گزارش قلب ، کبد و دو کلیه زهرا رسولی به بیماران نیازمند بخشیده شده است و  اهدای دو ریه، دو کلیه، کبد، قلب و پانکراس (لوزالمعده) اعضایی هستند که اهدای آنها فرد نیازمند را از مرگ حتمی نجات خواهد داد و در بحث اهدای نسوج (اهدای بافت) 43 قسمت از بدن انسان از جمله قرنیه، دریچه قلب، مغز استخوان و پوست اهدا می شود.

گفتنی است مقدمات اهدای عضو پس از تشخیص مرگ مغزی توسط متخصصان معتمد وزارت بهداشت و تایید پزشک قانونی به عنوان نماینده قوه قضاییه و رضایت نامه کتبی خانواده بیمار آغاز خواهد شد.