به گزارش افکارنیوز،

با آتش زدن سایت زباله و دپوی پسماند شهری کامیاران از عصر دیروز، دود ناشی از آن سراسر مناطق روستائی و شهری دشت کامیاران را در برگرفته است، به گونه ایی که باعث آلودگی هوای 41 روستای اطراف شهر و سراسر کامیاران شده است.

این سایت جمع آوری که به صورت غیر اصولی و غیر استاندارد در نزدیک روستای آسنگران در 5 کیلومتری غرب کامیاران قرار گرفته است، دیروز با دستور شهرداری کامیاران به آتش کشیده شد؛ در حالیکه نهادهای  درگیر در مساله محیط زیست مخالف به آتش کشین زباله ها به خاطر چالش های زیستی بعد از آن بوده اند.

اقدام غیر قابل باور شهرداری کامیاران پس از افتادن آتش به جان انواع زباله های تر وخشک با حضور آتش نشانی و پاشیدن دهها هزار لیتر آب بر روی زبانه های آتش به جایی نرسید و این پسماندهای شهری هنوز در حال سوختن است.

مسئولین محیط زیست درباره عدم جلوگیری از به آتش کشیدن این زباله ها اعلام کرده اند که دفن زباله ها در مراکز شهری وهمچنین پسماندهای روستایی بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مدیریت اجرایی زباله و پسماند در شهرها به عهده شهرداری هاست وسازمان محیط زیست در این زمینه فقط نقش نظارتی دارد و شهرداری کامیاران به هشداری زیست محیطی این عمل توجهی نکرده و پسماندها را به آتش کشیده است.

 متاسفانه طی سال های گذشته نیز عمده  مرکز دفن زباله در شهر کامیاران آتش زده می شود و دود آن به دلیل جهت وزش باد به سمت شهر ومناطق مسکونی روستائی سرازیر می گردد.

وانگهی این دود حاوی مواد سمی  و آلرژیک بوده و تهدیدی بسیار جدی برای سلامت شهروندان تلقی می گردد و خطرات آن درافراد دارای سابقه بیماری های آسم و انواع آلرژی و بخصوص درباره کودکان وسالمندان بیشتر قابل لمس می باشد.

درکشورهای توسعه یافته وصنعتی و حتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم  از زباله به عنوان طلای کثیف یاد می کنند، اما مدیران شهرداری کامیاران نه تنها قدر این طلا را نمی دانند، بلکه نفس طلائی شهروندان را هم می گیرند.