به گزارش افکارنیوز،

خانم ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از اوج گرفتن اعتراضات مردم نسبت به آلودگی هوا در فضای اجتماعی و حتی صفحه وی در اینستاگرام، متنی را در این رابطه بر روی صفحه خود منتشر کرد.

 

وی در این متن بازهم تلاش کرد نشان دهد که کار خاصی از دست ایران بر نمی آید و بهترین کار این است که منتظر شویم تا داعش از بین برود!

 

ابتکار در این نوشته، تکلیف دبیرکل برای تهیه گزارش از وضعیت جهان از طریق صدور قطعنامه مقابله با گرد و غبار در مجمع عمومی ملل متحد را مهمترین کار دولت دانسته است.

 

حال کسی نمی داند این تهیه گزارش دبیرکل چه فایده ای می تواند داشته باشد.

 

او قطعنامه وزیران محیط زیست در ماه گذشته برای تنظیم اقدامات و ایجاد ساز و کار مالی در مقابله با گرد و غبار را یک کار دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست بیان کرده است.

 

باید گفت امیدواریم که وزرای محیط زیست این کشورها با توجه به اینکه وزیر هستند کمی بیشتر از رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران اختیار و توانایی داشته باشند در غیر این صورت کار خاصی از پیش نمی بریم.

 

برای پیگیری این مشکل نیاز به اقدام جدی در سطح ریاست جمهوری و مسئولین رده بالای کشوری وجود دارد و نه اقدامات سازمانی که حتی نمی تواند از ساخت سد در کشور خود نیز جلوگیری کند.

 

بله خانم ابتکار شما که در متن خود در اینستاگرام(!) ساخت سد توسط ترکیه را یکی از دلایل ایجاد این گرد و غبار دانسته اید، بگویید دولت دراین رابطه با ترکیه آیا یک بار هم گفت و گویی کرده است؟

 

شاید دولت نمی تواند حتی یک گفت و گوی ساده هم بکند چونکه خود هم دست کمی از ترکیه در ساخت سد ندارد.

 

کانون های خارج از کشور به کنار جالب است که شما در این نوشته حتی اعتراف می کنید که در داخل کشور نیز سه ملیون هکتار کانون تولید گرد و غبار داریم و گویا می خواهیم علاوه بر واردات گرد و غبار خود نیز تولید آن مستقل شویم.

 

خانم ابتکار شما مدعی شده اید که عملیات نهالکاری در مناطقی که تحت تاثیر این پدیده هستند صورت گرفته، ما که در غرب کشور زندگی می کنیم چنین چیزی ندیده ایم؛ شاید نهالکاری های نمادین را می فرمایید!

 

آنچه در کردستان مشاهده می کنیم آتش سوزی جنگل ها و از بین رفتن بازمانده های این ثروت ملی و کم کاری مسئولین در محافظت از این جنگل ها است.

 

آری خانم ابتکار نه تنها نهالی کاشته نمی شود بلکه روزانه به علت آتش سوزی و دست درازی بشر هکتارها جنگل در غرب کشور نابود می شود.

 

در چنین شرایط اسفناکی پیشنهاد می کنیم که همان سکوت خود را نشکنید بهتر است. چون مردم درد کشیده تحمل شنیدن چنین توجیهاتی را ندارند. و اگر هم می خواهید سکوت خود را بشکنید با برگزاری یک کنفرانس خبری این کار را بکنید نه در اینستاگرام تا در معرض پرسش های خبرنگاران به عنوان نمایندگان و چشمان جامعه قرار گیرید و خود را محکی بزنید.