به گزارش افکارنیوز،

به نقل از سراب خبر، به همت دوستداران محیط زیست و سازمان سراب سبز قروه سکوی شناور پرندگان بومی و مهاجر در سراب کوثر شهرستان قروه به آب انداخته شد.

مجید ضیایی یکی از اعضای سازمان سراب سبز قروه در ارتباط با این طرح گفت: سازمان سراب سبز قروه با همیاری اعضای سازمان و حافظان محیط زیست اقدام به ایجاد سکوی شناور به منظور رهاسازی، حفظ و نگهداری پرندگان آبزی بومی، مهاجر،و ایجاد فضای شاد برای کودکان و خانواده ها نموده است.

وی افزود: جمعه بیست و پنجم تیر ماه جاری افتتاحیه این طرح و مراسم آزادسازی پرندگان در سراب کوثر نیز برگزار خواهد شد.

ضیایی ادامه داد: این سکو به منظور پرورش جوجه اردک ها و غاز در محیط سراب شهرستان قروه ایجاد می شود که جوجه های خریداری شده به مدت 15 روز در این سکو قرار می گیرند و پس از عادت به محیط سراب در این محیط آزادسازی می شوند.

سکوی شناور پرندگان بومی و مهاجر در سراب قروه به آب انداخته شد

سکوی شناور پرندگان بومی و مهاجر در سراب قروه به آب انداخته شد