به گزارش افکارنیوز،

در ضلع غربی خیابان مدرس و در همسایگی، بازار زرگرها، مسجدی با قدمت یکصد ساله و این بناهای زیبا، مربوط به زمان قاجار حضور دارد.

 

مسجد عمادالدوله که یکی از زیباترین مساجد استان می باشد که مربوط به دوره قاجار در زمان، پادشاهی ناصرالدین شاه، و به دستور امام قلی میرزا عماد الدوله ساخته شده است.

 

این بنای 4 ایوانه با هجره های متعددی با سکونت طلاب علوم دینی ساخته شده است، که بر اساس وقفه نامه و با شرایط خاصی در آن ساکن می شوند.

 

از ویژگی های بارز این مسجد، کاشی کاری این مسجد بوده که، ایوان های زییبای آن به شکل، چهار ایوانه و یک صحن مرکزی ساخته شده است.

 

ورودی اصلی این مسجد از طریق، ایوان شرقی با در چوبی بزرگی که به بازار زرگرها باز خواهد شود. که در بین کرمانشاهیان به "قاپی شاه نجف" معروف شده است.

 

برج ساعت مسجد عمادالدوله، که در ضلع شمالی، صحن واقع شده است، که یکی از زیبای های این مسجد می باشد.

انتهای پیام/م

  • سس