به گزارش افکارنیوز،

علیرضا قبادی در گفتگو با طاق نیوز، به مناسبت هفته جوان و جمعیت جوان استان گفت: طبق آخرین سرشماری آمار در سال 90 استان کرمانشاه از 670 هزار نفر جمعیت جوان برخوردار است.

وی تصریح کرد: براساس این آمار استان از نظر جمعیت جوان در جایگاه هفتم کشور قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع جمعیت استان 21 درصد کمتر از 14 سال داشته و 33 درصد جمعیت استان را افراد بین 15 تا 29 ساله تشکیل می دهند. 39 درصد نیز در سنین بین 30 تا 64 سال به سر برده و 7 درصد بالای 65 سال سن دارند.

وی از وجود 670 هزار و 180 نفر یعنی حدود 33 درصد جمعیت استان در سنین 15 تا 29 خبرداد که جمعیت جوان استان را تشکیل می دهند.

قبادی افزود: آمار فوق بنابر یک تعریف از جمعیت جوان بوده و بنابر تعریف دیگر افراد بین 20 تا 34 سال جمعیت جوان هستند که از این نظر نیز 649 هزار و 872 نفر یعنی  32 درصد جمعیت استان جوان هستند.