به گزارش افکارنیوز،

به نقل از مرصاد، عدم شکل گیری استقبال مناسب از سفرهای استانی روحانی در موارد گذشته سبب شده است تا کاروان تدبیر و امید برای کمرنگ نبودن تجمع در سخنرانی وی به شیوه های جدیدی دست بزند.

 

یکی از این شیوه ها ظاهرا گرفتن لیست از روستاها و انقال افراد حتی از دورافتاده ترین نقاط استان به شهر کرمانشاه باشد.

 

نمونه ای از این اقدامات ارسال پیامک از سوی مدیران اجرایی شهرستانها برای تهیه لیست و اعزام به مرکز استان است که تصویری از پیامک مربوطه در ادامه آماده است.

 

 

گفتنی است سفر استانی روحانی به کرمانشاه به دلیل دیرهنگامی، کمی اعتبار در نظر گرفته شده نسبت به جا ماندگی های استان و همچنین پرهزینه بودن این سفر و اسنادی که از هزینه کردهای دولتی برای تبلیغات وجود دارد به شدت مورد انتقاد است.