به گزارش افکارنیوز،

محمدعارف ابراهیمی امروز در همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با شناسایی 68 نوع مواد معدنی از کشورهای برتر دنیا از نظر مواد معدنی است، اظهار داشت: ذخیره قطعی مواد معدنی کشور 57 میلیارد تن است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه در این استان 20 نوع ماده معدنی شناسایی شده است، عنوان کرد: در استان کرمانشاه 260 معدن فعال با ذخیره قطعی 1/8میلیارد تن وجود دارد و سالانه 17/5میلیون تن مواد معدنی برداشت می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ویژگی اصلی استان کرمانشاه در زمینه مواد معدنی مربوط به قیر طبیعی است، گفت: در استان کرمانشاه 32معدن قیر طبیعی با ظرفیت 1/3میلیون تن وجود دارد.

وی با بیان اینکه 75درصد قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه تولید می‌شود، افزود: ذخایر قیر طبیعی تنها در هفت کشور دنیا وجود دارد که استان کرمانشاه سومین ذخیره در این زمینه محسوب می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه سنگ هرسین یک بند جهانی در زمینه سنگهای تزیینی محسوب می‌شود، اظهار کرد: در زمینه سنگهای تزئینی 50 معدن با 46میلیون تن ذخیره قطعی و برداشت سالانه 550هزار تن در استان کرمانشاه وجود دارد.