به گزارش افکارنیوز،

اشتغال زایی یکی از مشکلات فراروی هر جامعه است و صنایع دستی به عنوان صنعتی مستقل و بومی، نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی دارد به همین خاطر توسعه و سرمایه‌گذاری در هنرهای سنتی همواره به عنوان یکی از راه‌های ارزان و مناسب برای اشتغال‌زایی مطرح است.

صنایع دستی نوعی کار هنرمندانه است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی با بهره گیری از دست و ابزار بسیار ساده و ابتدایی ساخته می شود، این صنعت بیانگر ذوق و هنر مردم هر منطقه می باشد که از نیاکان به ارث رسیده است.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

خیاطی ،قالی بافی ،خوس بافی ،کم دوزی ،بادله دوزی ،شک دوزی ،حصیر بافی و فعالیت در کارهای کشاورزی وخانه از جمله فعالیت های اقتصادی بانوان منوجانی  است که ضمن اشتغال و کسب درآمد یک نوع سرگرمی هم برای آنها به شمار می رود.

درشهرستان منوجان بانوان زیادی هستند که از طریق بافتن صنایع دستی نقش مهمی در توسعه اقتصاد مقاومتی دارندکه در ادامه مصاحبه با آن ها را می خوانیم.

یکی از بانوان منوجانی می گوید:صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از عرصه های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است که توجه به آن در برنامه‌ریزی کشور می تواند فرهنگ، اقتصاد و اشتغال کشور را در برابر شرایط سخت مستحکم و مقاوم سازد.

وی افزود:با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال به نام “اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل” صنایع دستی درتوسعه اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارند.

IMG-20160303-WA0014

بانوی دیگری که در امر خوس بافی مهارت دارد به خبرنگار ما می گوید:صنایع دستی در امر اشتغال ورفع بیکاری جوانان خیلی موثر است ومن خیلی خوشحال هستم که با درست کردن صنایع دستی وفروختن آن ها توانسته ام در خودکفایی ودر توسعه اقتصاد که مد نظر مقام معظم رهبری است نقش داشته باشم.

58780860_58254650dabec