به گزارش افکارنیوز،

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ، رضایی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: اسب مادیان بانام آرین متعلق به سعیدحسین زاده در شهر بهرمان2 راس کره اسب سالم بدنیا آورد.

در پی بازدید مسئول امور دام جهادکشاورزی شهرستان ازمحل پرورش اسب اظهار داشتند: این اتفاق یکی از نادر ترین اتفاقات در بحث پرورش اسب بوده و نژاد مادر کره ها کرد بود و پدر آنها از اسب های بومی منطقه می باشد.

سرکار خانم مهندس طباطبایی در ادامه افزود:از آنجا که تغذیه دو راس کره به وسیله مادر مشکل می باشد لذا پیشنهاد شده است که برای نگهداریاز کره هااقدام به اجاره یک مادیان شیرده شود و این کره ها دارای ارزش بالایی می باشند.

این دوکره اسب در حال حاضر سالم هستند .