به گزارش افکارنیوز،

این کارگر 34 ساله به دلیل نبود حفاظ ایمنی از ارتفاع به داخل حوضچه کارخانه سقوط و در دم فوت کرد.

متاسفانه نبود تجهیزات ایمنی و غواصی باعث مرگ این کارگر که دو فرزند نیز دارد، شد وخانواده ای داغدار شدند.