به گزارش افکارنیوز،

عدم پرداخت حقوق و معوقات حقوقی و عیدی کارگران معادن زغالسنگ شهرستان کوهبنان یکبار دیگر  خبر ساز شد و اینبار صدای اعتراض معدنکاران معدن ز غالسنگ هشونی را نیز در آورد .

اعتراض کارگران از دو روز گذشته  همزمان با طلوع آفتاب در مقابل معدن و در مسیر جاده کوهبنان  به شهرستان زرند شروع شد و کارگران بعد از تجمع  و عدم رسیدگی به مطالباتشان شکل اعتراضی خود را تعویض کردند و برای یافتن مسئولی که جواب گوی آنها باشد خود را به مرکز شهرستان رساندند و با پیاده روی مسیر بازار امام تا فرمانداری شهرستان کوهبنان چند ساعتی  منتظر پاسخگویی مسئولان ماندند .

اعتراض و اعتصاب این زحمتکشان معادن زغالسنگ اینار شکل و رنگ دیگری گرفته بود و حتی آنها با پارچه نوشته هایی خواهان پرداخت حقوق و معوقات خودبودند.

گر چه مسئولین شهرستان خوهان برگشت کارگران به معدن بودند و اعلام کردند که پیگیر حل مشکلات آنها خواهند بود ولی  این اعتراض به همینجا ختم نشد و معتصبین به صورت نمادین با پلاکاردی که نشان از علت اعتراض داشت مسیر چهار راه امام تا دفتر امام جمعه کوهبنان را نیز پیاده روی کردند.

این زحمت کشان صنعت زغال خواستار پیگری مشکلاتشان از سوی امام جمعه کوهبنان شدند.

photo_2016-06-23_15-30-58 (Copy)photo_2016-06-23_15-31-05 (Copy)photo_2016-06-23_15-31-08 (Copy)photo_2016-06-23_15-31-17 (Copy)photo_2016-06-23_15-31-22 (Copy)

photo_2016-06-23_15-31-28 (Copy)