به گزارش افکارنیوز،

"سید یعقوب موسوی" صبح امروز‌ 18 شهریورماه در شورای حفاظت آب استان کرمان در خصوص بازدهی طرح همیاران آب در جنوب استان کرمان،  گفت: 11 هزار و 157 نفر بهره‌ور کشاورزی تاکنون در قالب این طرح در جنوب استان کرمان آموزش داده شده است.

 

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری یک هزار و 200 هکتار ارضی کشاورزی جنوب استان تحت پوشش آبیاری قطره‌ای قرار گرفته است و 6 هزار هکتار دیگر نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان، از بدهکارترین سازمان های ایران است و 10.8 میلیارد تومان اعتبار این سازمان تاکنون تخصیص نیافته ‌که به این بدهکاری اضافه می‌گردد، اما پیشرفت مناسبی در طرح همیاران آب داشته‌ایم.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان این مطلب که بیلان منفی در جنوب استان کرمان کاهش یافته است، اعلام کرد: 30.9 کیلومتر لوله گذاری آب انجام گرفته است، همچنین 9 هزار و 300 هکتار کشت گیاهان پرمصرف کاهش یافته است که 26.92 میلیون متر مکعب کاهش مصرف آب در این زمینه داشته‌ایم.

 

وی با اشاره به اینکه، 120 هکتار نوسازی اراضی در این منطقه صورت گرفته که سبب 90 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب در این حوزه شده است، عنوان کرد: در سطح شهرستان‌های جنوب استان، 29 هزار و 700 هکتار روش به زراعی اجرا شد که 36.6 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در این بخش وجود داشته است.

 

موسوی با بیان اینکه 2 هزار و 500 هکتار کاهش سطح کشت داشته‌ایم، اظهار کرد: در سطح جذب کارگروه تسهیلات موانع تولید کشاورزی استان کرمان در سطح کشور رتبه اول را کسب کرده است، بطوری‌که 15 هزار هکتار آبیاری تحت فشار طی سال گذشته انجام شده است.