به گزارش افکارنیوز،

مجید رستمی دادستان جیرفت گفت: روز گذشته 5نفر از معاونان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به اتهام اختلاس باز داشت شدند. یادآور می شود: میزان اختلاس اولیه بیش از 2میلیارد تومان است