به گزارش افکارنیوز،

در اطلاعیه منتشره از سوی بانک تجارت آمده است: کارخانه قند یاسوج در اسفند سال 1391 در قالب رد دیون به عنوان بخشی از بدهی دولت به بانک تجارت واگذار شد و این بانک در 3 سال مالکیت بر کارخانه قند یاسوج با تخصیص 80 میلیارد ریال تسهیلات و خرید مواد اولیه تلاش بر فعال نگاه داشتن این واحد صنعتی استان داشته است.

با عنایت به لزوم واگذاری بنگاه‌های تولیدی تحت پوشش بانکها به بخش خصوصی، بانک تجارت برنامه فروش کارخانه قند یاسوج را از ابتدای سال 1394 در دستور کار قرار داد که پس از دو بار برگزاری مزایده در سال 1394 در مزایده سوم، آقای لهراسب باقری در تاریخ دهم خردادماه سالجاری برنده مزایده واگذاری سهام شرکت شد. پس از انجام مراحل و تشریفات قانونی و مهیاسازی شرایط واگذاری، کلیه حقوق و تکالیف قانونی مرتبط با مالکین و مدیریت کارخانه از تاریخ اول دیماه 1395 به برنده مزایده واگذار شده و از این تاریخ بانک تجارت هیچگونه مالکیتی بر کارخانه مذکور ندارد.