به گزارش افکارنیوز،

همزمان با شب رحلت عمه سادات، حضرت زینب الکبری(ع)، آیین وداع با پیکر هشتمین ستاره درخشان پاسدار زینبی در شرق گرگان، واقع در روستای "سیاه تلو" با شکوه خاصی برگزار گردید.

kasebeamin 1

http://www.afkarnews.ir

 

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

 

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1