به گزارش افکارنیوز،

در این افطاری که تجلی بخشی از وحدت همیشگی اهل سنت و تشیع در شهرستان گنبد را به تصویر می کشد، جمعی از فعالان در هر عرصه فرهنگ و رسانه پس از قرائت قرآن و اقامه نماز بر سر سفره وحدت روزۀ خود را در کنار برادران دینی خود باز می کنند.

QABOOSNAMEHVAHDAT (1)

QABOOSNAMEHVAHDAT (2)

QABOOSNAMEHVAHDAT (3)

QABOOSNAMEHVAHDAT (6)

QABOOSNAMEHVAHDAT (7)

QABOOSNAMEHVAHDAT (8)

QABOOSNAMEHVAHDAT (13)

QABOOSNAMEHVAHDAT (5)