به گزارش افکارنیوز،

این تصادف در فاصله تقریبی 20 کیلومتری شهرستان مراوه تپه رخ داد که شنیده ها از وخامت حال دو راننده خبر می دهد.

این روزها تعداد وانتها و کامیونهایی که بار گندم جابه جا می کنند کم نیست و بعضا در حاشیه جاده شاهد صفهای طولانی انتظار آنها برای تحویل بار هستیم.رانندگانی که بعضا شاید از سر خستگی یا بی حوصلگی در صفها استراحت کاملی نداشته باشند. ضروری است تا با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه از بروز تصادفات احتمالی جلوگیری کنیم.

هنوز آمار رسمی از میزان صدمه و خسارت جانی اعلام نشده  و جزئیات این تصادف از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

photo 2016-06-23 15-18-13

photo 2016-06-23 15-18-07

 

photo 2016-06-23 15-17-59