به گزارش افکارنیوز،

به نقل از گل رامیان ، جلال عجم رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان رامیان در گفتگوباگل رامیان گفت:  به منظور جلوگیری ازسرایت آتش سوزی احتمالی به جنگلها بالاخص جنگلهای سوزنی برگ عملیات احداث آتش بر انجام شد.

وی اظهار کرد: اجرای این عملیات پیرواقدامات نصب بنر و توزیع بروشور و برگزاری جلسات کلاسهای آموزشی پیرامون ماده 45قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع به منظور جلوگیری ازسرایت آتش سوزی احتمالی به جنگلها توسط اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان انجام شد.