به گزارش افکارنیوز،

 امیر رضا رمضانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان گفت : بیشتر این بنا ها  فنس کشی و دیوارکشی هایی بود که مقدمه ای برای تغییر کاربری و ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و باغی محدوده ی قلعه حسن گرگان بود.

وی افزود : پیش تر به صاحبان این بناها با نصب تراکت و بنر اطلاع رسانی شده بود تا خودشان اقدام به برداشتن فنس ها و دیوارها اقدام کنند.

رمضانی گفت : به زودی احکام تخریب بناهای غیرمجاز در شصت کلا ، توشن و زیارت گرگان هم  اجرا خواهد شد.

ماه های گذشته نیز تعدادی بناهای غیر مجاز در مناطق شصت کلا ، حاشیه روستاهای توشن ، زیارت و توسکستان گرگان تخریب شد .