علی انصاریان روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و شرایط خوبی ندارد. علی دایی در اینستاگرامش برای انصاریان آرزوی سلامتی کرده است.