افکار

با وجود اعمال محدودیت به دلیل شیوع کرونا و ممنوع بودن برپایی جشن مردمی در نجف اشرف، حرم علوی در آستانه میلاد امیرالمؤمنین (ع) تزئین شد.

با وجود اعمال محدودیت به دلیل شیوع کرونا و ممنوع بودن برپایی جشن مردمی در نجف اشرف ، حرم علوی در آستانه میلاد امیرالمؤمنین (ع) تزئین شد.

 

 

 

کد خبر: 1038914