عکسی که ملیکا زارعی با دوستانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

ملیکا زارعی در اتاق گریم /عکس