عکسی که علی ضیا به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

جدیدترین سلفی مجری جنجالی /عکس