دکتر نمکی اظهار کرد: مؤلفه جدیدی به مولفه‌های سهمگین گذشته به‌نام ویروس جهش‌یافته انگلیسی افزوده شده است. بیش از یک ماه است که ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور در حال گردش است.

 

حجم ویدیو: 2.75M | مدت زمان ویدیو: 00:01:30