کشتی به گل نشسته «اورگرین» در کانال سوئز ، پیش از تلاش برای یدک کشی دوم، به دلیل وزش شدید باد به حالت قبل خود در عرض کانال بازگشته و تردد عادی کشتی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.