قیمت سکه و طلا در 14 فروردین 1400 در حالی اعلام شد که قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یافته است.

امروز ( ۱۴ فروردین 1400) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 10 میلیون و ۷۱۰  هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و 5۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و 2۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳0۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به یک هزار و 731 دلار رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و 58 هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته بیش از 200 هزار تومان کاهش یافته است.

شما می‌توانید نرخ امروز طلا و سکه را در جدول زیر مشاهده کنید:

نرخ(تومان)

10.710.۰۰۰

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 

10.45۰.۰۰۰

سکه تمام طرح قدیم 

۶.5۰۰ .۰۰۰

نیم سکه بهار آزادی

۴.2۰۰.۰۰۰

ربع سکه بهار آزادی

۲.۳0۰.۰۰۰

سکه گرمی 

یک هزار و 731دلار

اونس جهانی 

۱.۰58.000

طلای ۱۸ عیار