عکسی که شبنم مقدمی با پیام ایرانی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

شبنم مقدمی در نمایشگاه عکس پیام ایرانی + عکس