پیمان رجبی  دونده ایرانی تصویری جالب را از خودش در کنار جناب خان خندوانه منتشر کرد و با همسرش شوخی بامزه ای کرد.

"جنابخان تنها کسی بود که برام کفشی خرید که لیلا نتونه پا کنه شما به لیلا بگین کفشهای من پا نکوننننننننننن روزی که با لیلا آشنا شودوم حواسوم به پاش نبود بعد فهمیدم که پاهامون اندازش یکیه . دیگه دیر شده بود "

هدیه کاربردی جناب خان به دونده ایرانی