اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

تاثیر عجیب گفتار نیک در زندگی انسان

امام سجاد (ع):

اَلقَولُ الحَسَنُ یُثرِى المالَ و َیُنمِى الرِّزقَ و َیُنسِئُ فِى الأَجَلِ وَ یُحَبِّبُ إلَى الاهلِ وَ یُدخِلُ الجَنَّةَ.

گفتار نیک، ثروت را زیاد و روزى را فراوان مى ‌کند، مرگ را به تأخیر مى‌ اندازد، (انسان را) محبوب خانواده مى ‌کند و به بهشت وارد مى‌ نماید.

امالی (صدوق) ص ۲ - خصال ص ۳۱۷، ح ۱۰۰